Новак Роман Васильович

суддя
Печерський районний суд міста Києва, м. Київ

Відомості про осіб, з якими є родинні зв’язки

Новак Вікторія Юріївна (дружина) Печерський районний суд м. Києва діловод 09.03.2015 25.03.2016

База містить дані про суддів, які працюють в судах України, станом на 26.12.2018.
Інформацію про родинні зв’язки суддів взято з офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ця інформація є відкритою на підставі ст. 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Дані актуальні станом на 25.02.2019.